Untitled Document
 
                         
  판매상품                      
  도미노 블럭   도미노설계용품   도미노보조용품   도미노이벤트장치   스틱밤   교육게임  
  도미노 일반형   투명판   쓰러뜨림장치   특수장치   도젠카   스피너  
  도미노 프로형   설계용지   장애물장치           탱고스  
  도미노 특수형   설계도면   스토퍼           보드게임  
      설계도면제작   보관박스           도구보관함  
                         
                      특가판매  
                      한정판매  
           

 

  :      
[1]도미노 블럭 [2]도미노설계용품 : 인원별 세트상품 교육게임 대여안내
도미노 일반형 투명판 : 16인용 탱고스 대여필독사항
도미노 프로형 80*40cm : 24인용 보드게임  
도미노 특수형 80*80cm : 32인용    
도젠카[DoJenKa]   : 40인용    
  설계도면[세로*가로cm] :      
  80*80 : 시간별 추천상품    
  80*160 : 1시간/8~10명1팀    
  80*240 : 2시간    
  80*320 : 3시간    
  40*80 : 4시간    
  40*160 :      
    :      
  [3]도미노보조용품 :      
  쓰러뜨림장치 :      
  장애물장치 :      
  스토퍼 :      
    :      

 

 

           
  일반회원 자료실   특별회원 자료실   정회원 자료실
  도미노 게임   도미노진행 노하우   강사용 자료
  도미노 설계도      
  도미노 보드게임      
  스틱밤[Stick Bomb]        
  스틱밤 사진        
  탱고스게임        
  SPOT게임        
         
         
           
         
           
           
 
   

 
• 경북효자초등학교
• 서울광역자활센터
• 천안 김성혁
• 택배배송이 고객님이 원하는 일자와 시간을 맞추기 ..
• 색상별 도미노 소요량 계산법
• 대여 취소 및 환불 기준

 

40,000
20,000원
26,000
22,000원
80,000
68,400원
240,000
110,000원
180,000
110,000원
60,000
42,000원
320,000
220,000원
340,000
240,000원
11,880
9,900원
11,880
9,900원
29,000
24,000원
6,600
5,500원
14,000
11,000원
27,000
22,000원
52,000
36,000원
44,000
35,000원
26,000
22,000원
18,000
13,200원
18,000
13,200원
26,000
19,800원
26,000
19,800원
18,000
13,200원
18,000
13,200원
11,880
9,900원
170,000원
136,000원
102,000원
68,000원
30,000
15,000원
40,000
20,000원
4,000원
10,000원